Programa de mantemento dos centros educativos

Unha das obrigas que o Concello de Cambre ten coa comunidade educativa é o mantemento dos seus centros educativos e son as seguintes:

1.- Mantemento:
– Mantemento de instalacións como: das calefaccións, da electricidade, dos elevadores, da fontanería..
– Mantemento dos edificios: por exemplo, reposición tras roturas de cristais, de persiás, pomos de portas, limpeza de arquetas, pintura de estancias, arranxo de pechaduras…
– Limpeza diaria e extraordinaria tanto do interior do edificio como dos patios. Levar ao punto limpo o mobiliario e novas tecnoloxías que xa non serven.
– Mantemento dos xardíns.
– Desratización e desparasitación dos centros.

2.- Obras:
– Pequenas obras de mantemento.
– As grandes obras consideradas inversión non son competencia do Concello, aínda que as veces, fanse igualmente tras acordos coa administración educativa.
Outras competencias relacionadas:
– Cesión de terreos para a construcción de centros escolares non universitarios.
– Vixianza: como por exemplo, sistemas de alarma nos centros ou dotar de peorsoal conserxe aos centros escolares.