Resolución aprobando as Bases e convocatoria para a selección dun funcionario interino para os servizos económicos do Concello de Cambre

Impreso Solicitude

Impreso Solicitude

Anuncio do resultado do 3º exercicio da Fase da Oposición e resultsdo definitivo para a provisión interina dun auxiliar de servizos económicos.

Anuncio do resultado do 3º exercicio da Fase da Oposición e resultado definitivo da provisión interina dun auxiliar de servizos económicos

Anuncio do resultado do 2º exercicio da Fase da Oposición e convocatoria do terceiro exercicio para provisión interina dun auxiliar de servizos económicos

Anuncio do resultado do 1º exercicio da Fase da Oposición e convocatoria do segundo exercicio para provisión interina dun auxiliar de servizos económicos

Anuncio e convocatoria 1 exercicio resultado valoración de méritos (fase concurso)

BASES DA CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A PROVISIÓN INTERINA DUN POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E A CREACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA O NOMEAMENTO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS INTERINOS DOS SERVIZOS ECONÓMICOS DO CONCELLO DE CAMBRE

Fecha de publicación: 26 de outubro de 2016.

– Anuncio.
– Bases.
Impreso de solicitude

Lista provisional de admitidos/excluídos para a provisión interina de un auxiliar administrativo para os servizos económicos

Listado