Servizos que se ofrecen OMIX

As OMIX municipais ofrecen os seguintes servizos:
-Oficina de atención a Xuventude:
-Activación do Carnet Xove
-Activación do Tarxetóm
-Apoio laboral e curricular
-Actividades para a Xuventude dentro dos diversos programas.
-CARNET XOVE ETC