Taboleiro

Taboleiro

Concurso-oposición para a elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de técnicos de administración xeral interinos (A1) [Actualizado: 13/06/24] Lista provisional de admitidos/excluídos, composición do tribunal e lugar, data e hora do exercicio

Lista provisional de admitidos/excluídos, composición do tribunal e lugar, data e hora do exercicio Anuncio BOP concurso-oposición para a elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de técnicos de administración xeral interinos

Concurso de axente de desenvolvemento local, enxeñeiro técnico industrial, conserxe e dous de operarios de servizos (proceso de estabilización) – Lista provisional de admitidos e excluídos aos concursos [Actualizado: 22/05/24]

O Concello de Cambre publica toda a información relativa aos procesos de selección para estabilización do emprego temporal correspondentes ás prazas incluídas na oferta de emprego público do Concello de Cambre do año 2022. En concreto, en relación ao concurso de...

Anuncio da convocatoria dos procesos selectivos para estabilización do emprego temporal, correspondentes ás prazas incluídas na oferta de emprego público de 2022 [Actualizado: 22/05/24] Lista provisional de admitidos e excluídos aos concursos

O Concello de Cambre publica toda a información relativa aos procesos de selección para estabilización do emprego temporal correspondentes ás prazas incluídas na oferta de emprego público do Concello de Cambre do ano 2022. Lista provisional de admitidos e excluídos...