Unha empresa enfróntase a unha sanción de 3.000 euros por colocar cartelería publicitaria en mobiliario urbano

23 Xuñ 2023

A colocación de cartelería en mobiliario urbano pode carrexar unha sanción de ata 3.000 euros. Trátase dunha infracción tipificada como moi grave na ordenanza municipal de limpeza viaria e ornato público. A Policía Local interpuxo, nos últimos días, unha denuncia contra unha empresa por esta infracción. A compañía, que organizaba unha exhibición de animais prehistóricos na Coruña, colocou numerosos carteis en fachadas de edificios, postes de iluminación pública e en paradas de autobús de todo o municipio.

Os axentes municipais denunciaron estes feitos, que están recollidos como infracción na normativa municipal. En concreto, no artigo 27 da ordenanza faise referencia á realización de actos vandálicos, pintadas ou á pegada de elementos publicitarios en mobiliario urbano.

Este non é o único incumprimento detectado nos últimos días. De feito, os axentes municipais requiriron a retirada de carteis en varios puntos do municipio.

Tamén che pode interesar