Asociacions de Mulleres

Asociación de Mulleres rurais “Antonia Dans”
Asociación de Mulleres rurais “Antonia Dans”

Carballás 16, 15668 Pravio
pilar-damacris@hotmail.com
636269481
647488673

A. de Amas de Casa “Vagalume” De Brexo-Lema

A. de Amas de Casa “Vagalume” De Brexo-Lema
Pousadoira 25-A 15659 Brexo Lema
vagalumebrexo@gmail.com
617588536

A.C.M. “Nuestra Señora de La Visitación” da Barcala

A.C.M. “Nuestra Señora de La Visitación”  da Barcala
Río Miño, 6 baixo 15660 Cambre
Teléfono 696 402 788
Email: ascmulleresdabarcala@gmail.com

Actividades 2022/2023

Asociación de Amas de Casa de Cambre “Rosalía de Castro”

Asociación de Amas de Casa de Cambre “Rosalía de Castro”
Samosteiro 4 B (15660) CAMBRE
aaccambre@gmail.com

AMFAR-CAMBRE. Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural

AMFAR-CAMBRE. Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural
Email: amfarcambre@gmail.com
www.facebook.com/amfar.cambre
Tlf: 606134998

A. Prov de Amas de casa “San Ciprián” de Bribes
A. Prov de Amas de casa “San Ciprián” de Bribes

Mosteiro 14, 15659, Bribes
amasdecasadebribes@hotmail.com

A. Prov. de amas de casa de Sigrás

A. Prov. de amas de casa de Sigrás
Lugar de Puente 4, 15660 Cambre.
981674409

A. Amas de casa de Anceis

A. Amas de casa de Anceis
Castrobó 12, 15181 Anceis
fragadubra@hotmail.com
628073387
676391202