Bando do Concello sobre a ordenanza de limpieza viaria e ornato público

6 Mai 2024

Desde o Concello de Cambre lembramos as principais obrigacións dos veciños e veciñas segundo a ordenanza de limpeza viaria e ornato público:

  • Os residuos incluídos na recollida de lixo domiciliario depositaranse en envases resistentes, separando adecuadamente a materia orgánica da inorgánica e depositando os residuos nos colectores correspondentes.
  • Está prohibido tirar á vía pública todo tipo de residuos.
  • Está prohibido abandonar mobles na vía pública, polo menos que estean á espera de ser retirados polo servizo especial de recollida de aveños e voluminosos do Consorcio As Mariñas.
  • O incumprimento destas normas pode conlevar unha sanción de entre 750 e 3.000 euros.

Bando municipal de limpieza viaria e ornato público

Taboleiro