Cambre busca promover a inclusión das familias xitanas a través de Amarí, o novo programa de Servizos Sociais

29 Xuñ 2022

Promover a inclusión social das familias xitanas de Cambre. Ese é o obxectivo que o Concello se marca con Amarí (nosa en caló), o novo programa de Servizos Sociais, en marcha desde o mes de maio. O salón de plenos acolleu, esta mañá, a presentación oficial, que correu a cargo da edil de Benestar Social, Lúa Sanguiñedo, e da técnico superior de integración social encargada deste proxecto. Durante a súa intervención, Sanguiñedo incidiu na “importancia” desta iniciativa, “coa que se realizará unha intervención completa desde diferentes ámbitos, como ou sanitario, ou educativo, ou laboral, ou convivencial, etc.”. A responsable da área destacou que, con Amarí, poñerase especial énfase na promoción da igualdade: “levaranse a cabo propostas e accións dirixidas a todo ou colectivo, pero queremos centrar unha parte dous esforzos en promover a igualdade e ou desenvolvemento dá muller xitana”.

En liñas xerais, Amarí buscará cumprir os seguintes obxectivos: apoiar o desenvolvemento dos dereitos fundamentais e mellorar a calidade de vida das persoas xitanas, promover a igualdade e o desenvolvemento da muller e, por último, garantir a súa efectiva igualdade de oportunidades. Para cumprir con estas liñas mestras, o programa terá un carácter educativo, integrador, sensibilizador, de mediación e preventivo.

Cando apareza un caso, a traballadora e a educadora social elaborarán, xunto coa técnica de integración social, un proxecto de atención individual para traballar as diferentes áreas de actuación:

  • Saúde: coordinación cos servizos sanitarios, revisións dos menores, estado de vacinación, organización de talleres afectivo-sexuais, prevención de consumo de drogas, atención psicolóxica, valoracións de grao de discapacidade, etc.
  • Educativo formal: coordinación e seguimento cos servizos de orientación, apoio escolar, obtención de competencias clave e Educación Secundaria para Adultos, orientación, etc.
  • Educativo non formal: habilitar espazos de formación non formal a través do voluntariado, atención en horario de tarde, talleres de integración social, de habilidades sociais, etc.
  • Convivencial: intervención individualizada nas relacións familiares por parte dos educadores/as sociais e da técnico de integración social, habilidades domésticas, talleres de emancipación, traballo con entidades veciñais da zona, mediación, etc.
  • Lecer: colaboración coa Oficina Municipal de Información Xuvenil e con outros departamentos para ofrecer propostas de lecer.
  • Laboral: elaboración de currículos, acompañamento aos servizos ordinarios de emprego e ao servizo municipal de emprego, orientación sobre cursos de formación ocupacional, derivación ao gabinete de inserción sociolaboral do Consorcio As Mariñas, organización de talleres de preparación para o emprego, etc.

O persoal municipal traballará cada caso por medio de citas individuais, itinerarios personalizados, acompañamento social e traballo en grupos por temáticas e áreas de actuación.

A iniciativa está cofinanciada pola Unión Europea no marco do Programa Operativo do Fondo Social Europeo (FSE) Galicia 2014-2020, financiado como parte da resposta da UE á pandemia da covid-19. Conta cun orzamento de 49.066,59 euros e cun obxectivo temático de promover a igualdade, a saúde e a inclusión social.

As persoas interesadas en participar neste proxecto poden contactar co departamento de Servizos Sociais a través do teléfono 981 65 48 12 e do correo electrónico ser_sociales@cambre.org.

“Do que se trata é de poñer ou PXOM, de novo, en mans da cidadanía”. Así describiu o alcalde, Óscar García Patiño, o novo paso que o goberno local acaba de dar con respecto á tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal. O Concello acolleu, hoxe, a celebración dun pleno de carácter extraordinario para aprobar o documento de forma inicial. A proposta aprobouse co voto favorable de Unión x Cambre e do PSOE. Así, a pesar de que todos os grupos da corporación coincidiron en apuntar que o PXOM era “o documento máis importante de Cambre”, o BNG e EU votaron en contra e o PP, Alternativa dos Veciños e Ciudadanos abstivéronse. A aprobación inicial é o paso previo á apertura dun novo período de exposición pública e dunha rolda de reunións informativas nas parroquias.

Durante a súa intervención, o alcalde explicou que ningún partido da oposición se interesou polo documento “como para preguntar polo mesmo ao arquitecto que está a realizar ou seguimento do PXOM, ao xefe dá área de Urbanismo ou á empresa redactora”. García Patiño lamentou, ademais, que as intervencións de todos os grupos se centraran “case en exclusiva en que funcionario informa sobre este documento e non no transfondo e as implicacións que o PXOM vai ter para garantir ou crecemento do noso municipio”.

O edil de Urbanismo e Obras, Juan González Leirós, apuntou que a aprobación inicial en pleno “é ou paso previo á apertura dun período de exposición ao público non que tanto vos veciños e veciñas como as diferentes administracións poderán facer as súas achegas ao PXOM, enriquecendo e mellorando así este documento”.

Liñas estratéxicas do PXOM
Como xa se avanzou, o PXOM de Cambre ten, entre as súas liñas estratéxicas, a preservación do patrimonio natural e cultural. Unha premisa que se confirmou con varios datos como, por exemplo, a cifra de bens de carácter protexido que se prevé incluír: preto de medio milleiro de elementos repartidos por todo o termo municipal.

Por unha banda, o PXOM servirá para potenciar o patrimonio cultural de Cambre. Tanto é así, que o catálogo de bens culturais experimenta un crecemento exponencial. Actualmente, as Normas Subsidiarias de Plan Municipal inclúen 20 elementos protexidos. O Plan Xeral, con todo, eleva a cifra aos 421, propoñendo a inclusión de elementos “máis aló dos evidentes para dignificalos e darlles o valor que merecen”. Isto é, incorporaríanse tamén os pazos, ermidas fontes, castros e cruceiros, que “forman parte da historia do municipio”. Cada elemento do catálogo terá indicado o seu nivel de protección e contará cunha ficha individual con datos históricos.

Doutra banda, o documento buscará potenciar tamén a riqueza natural e ambiental do municipio. Un valor que se sustenta en varios principios: na presenza do encoro de Cecebre (un espazo natural incluído na Rede Europea Natura 2000) e na declaración de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo como Reserva de Biosfera.

O PXOM buscará poñer en valor o patrimonio fluvial do termo municipal: non só en río Mero, senón tamén o Valiñas, Brexo, Gándara, San Benito, San Pedro e San Marcos. No documento buscarase garantir a integración dos elementos da estrutura forestal, preservar as áreas de valor ecolóxico, protexer os espazos naturais, garantir a conexión ecolóxica e favorecer o aproveitamento da natureza e das paisaxes. Entre as propostas, exponse, por exemplo, a creación de novos espazos públicos de encontro nos puntos de ensanche do paseo fluvial do río Mero (na Telleira, e na Barcala, por exemplo).

Previsión de vivendas

No tocante á vivenda, prevese a construción de 4.339 nos próximos 30 anos. É dicir, a previsión a 16 anos sería dunhas 2.000, por baixo do máximo permitido. Neste punto, o equipo redactor do PXOM indicou que se trata dunha cifra “axustada” tanto á dinámica de crecemento do municipio como á do resto de concellos que conforman a área metropolitana. O PXOM inclúe, ademais, 104,52 hectáreas de espazos libres e equipamentos.

Niveis estruturais
O PXOM potenciará a Vila de Cambre como un nodo urbano-residencial e de servizos que contará, ademais, cun centro de valor histórico (a contorna do castro de Cambre e da igrexa de Santa María). O seu desenvolvemento basearase no recoñecemento desta singularidade e, ademais, na posta en marcha dun conxunto de actuacións que resolvan a problemática de tráfico rodado. Doutra banda, o eixo A Barcala, O Temple e O Graxal exponse como un centro urbano e de actividade comercial e terciaria da área.

Os agregados urbanos de Pravio, Catro Camiños, Espírito Santo, Sigrás, N-550, Brexo, Lema e Meixigo concibiranse como nexo e soporte infraestrutural e de servizos.

Polígono industrial
Outra das premisas é ampliar o polígono do Espírito Santo. Contémplanse ata tres procesos de incremento da superficie do parque industrial e proponse, ademais, a mellora da súa accesibilidade e funcionalidade para garantir o seu crecemento. A previsión é consolidar unha gran área empresarial que comprenda, non só Cambre, senón tamén aos municipios próximos como Sada, Bergondo e Oleiros. Máis aló do Espírito Santo, o PXOM promove e garante a pervivencia dos centros de actividade do Temple, A Telva e Graduil.

Mobilidade e transporte
En canto á mobilidade e o transporte, o PXOM recolle numerosas melloras. Por unha banda, se aposta polo tren de proximidade como un medio alternativo ao coche para vertebrar e conectar a área metropolitana e mesmo para achegar o municipio á cidade de Ferrol e mesmo á Coruña. Polo outro, o documento reflicte novas infraestruturas viarias que buscarán tamén mellorar a conexión entre Cambre e o resto de municipios da comarca.

Tamén che pode interesar