Cambre continuará impulsando la digitalización y la participación ciudadana con una subvención de 170.000 euros del Gobierno

2 Sep 2022

El alcalde, Óscar García Patiño, recibió al delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, que presentó esta nueva línea de ayuda.

El alcalde, Óscar García Patiño, y los concejales y concejalas del gobierno local recibieron, esta mañana, al delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones. El objetivo fue presentar la nueva línea de subvenciones para la digitalización de las entidades locales, de la que Cambre recibirá 170.277 euros. El regidor agradeció al delegado “a boa disposición e a colaboración entre ambas as administracións”, destacando que la cuantía permitirá “seguir apostando pola dixitalización e por achegarnos á veciñanza a través das novas tecnoloxías”.

Durante el encuentro, García Patiño recordó que el Concello ya dispone “de varias aplicacións móbiles que permiten cumprir con este obxectivo, como a app Avisos Cambre e da OMIX”. Además, el alcalde señaló que “o WhatsApp segue en funcionamento, permitindo á cidadanía trasladar incidencias e recibir información municipal”. El primer edil avanzó que la cuantía recibida se destinará “a automatizar e simplificar procedementos dentro da administración local, buscando, como sempre, axilizar e darlles máis facilidades aos cidadáns e cidadás.

Por su parte, Miñones apuntó que esta convocatoria “é unha oportunidade única para promover a transformación dixital das administracións”, y calificó a Cambre como “un referente neste proceso de dixitalización”. El delegado explicó que “o Plan de Recuperación do Goberno está chegando a todos os municipios de Galicia, con participación, transparencia e cooperación entre todas as institucións”.

Además de sobre esta línea, la reunión sirvió para hablar de otras de las ayudas que el Gobierno central tiene en marcha y de la que pueden beneficiarse los ayuntamientos.

Líneas estratégicas

Con esta subvención, el Concello puede plantear acciones enmarcadas en alguna de las siguientes líneas estratégicas:

  1. Orientada al ciudadano: mejorar los servicios públicos que prestan las entidades locales, favoreciendo el uso y la accesibilidad de los servicios públicos digitales, la modernización de los procesos y la capacitación.
  2. Operaciones inteligentes: mejorar la calidad, cantidad y eficiencia de los servicios y procesos de gestión y tramitación de las administraciones públicas, a través de la utilización de tecnologías de automatización inteligente.
  3. Gobierno del dato: democratizar el acceso a los datos permitiendo el libre acceso a la información y su replicabilidad.
  4. Infraestructuras digitales: dotar a las administraciones locales de las infraestructuras tecnológicas necesarias para su modernización, contribuyendo a desarrollar la conectividad digital, la economía del dato y la inteligencia artificial en las administraciones.
  5. Interoperabilidad de servicios básicos de administración digital: garantizar la interoperabilidad de un conjunto mínimo de servicios básicos de administración digital (registro electrónico, notificaciones electrónicas, facturación electrónica e integración de expedientes abiertos y carpeta ciudadana del sector público estatal).

“Do que se trata é de poñer ou PXOM, de novo, en mans da cidadanía”. Así describiu o alcalde, Óscar García Patiño, o novo paso que o goberno local acaba de dar con respecto á tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal. O Concello acolleu, hoxe, a celebración dun pleno de carácter extraordinario para aprobar o documento de forma inicial. A proposta aprobouse co voto favorable de Unión x Cambre e do PSOE. Así, a pesar de que todos os grupos da corporación coincidiron en apuntar que o PXOM era “o documento máis importante de Cambre”, o BNG e EU votaron en contra e o PP, Alternativa dos Veciños e Ciudadanos abstivéronse. A aprobación inicial é o paso previo á apertura dun novo período de exposición pública e dunha rolda de reunións informativas nas parroquias.

Durante a súa intervención, o alcalde explicou que ningún partido da oposición se interesou polo documento “como para preguntar polo mesmo ao arquitecto que está a realizar ou seguimento do PXOM, ao xefe dá área de Urbanismo ou á empresa redactora”. García Patiño lamentou, ademais, que as intervencións de todos os grupos se centraran “case en exclusiva en que funcionario informa sobre este documento e non no transfondo e as implicacións que o PXOM vai ter para garantir ou crecemento do noso municipio”.

O edil de Urbanismo e Obras, Juan González Leirós, apuntou que a aprobación inicial en pleno “é ou paso previo á apertura dun período de exposición ao público non que tanto vos veciños e veciñas como as diferentes administracións poderán facer as súas achegas ao PXOM, enriquecendo e mellorando así este documento”.

Liñas estratéxicas do PXOM
Como xa se avanzou, o PXOM de Cambre ten, entre as súas liñas estratéxicas, a preservación do patrimonio natural e cultural. Unha premisa que se confirmou con varios datos como, por exemplo, a cifra de bens de carácter protexido que se prevé incluír: preto de medio milleiro de elementos repartidos por todo o termo municipal.

Por unha banda, o PXOM servirá para potenciar o patrimonio cultural de Cambre. Tanto é así, que o catálogo de bens culturais experimenta un crecemento exponencial. Actualmente, as Normas Subsidiarias de Plan Municipal inclúen 20 elementos protexidos. O Plan Xeral, con todo, eleva a cifra aos 421, propoñendo a inclusión de elementos “máis aló dos evidentes para dignificalos e darlles o valor que merecen”. Isto é, incorporaríanse tamén os pazos, ermidas fontes, castros e cruceiros, que “forman parte da historia do municipio”. Cada elemento do catálogo terá indicado o seu nivel de protección e contará cunha ficha individual con datos históricos.

Doutra banda, o documento buscará potenciar tamén a riqueza natural e ambiental do municipio. Un valor que se sustenta en varios principios: na presenza do encoro de Cecebre (un espazo natural incluído na Rede Europea Natura 2000) e na declaración de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo como Reserva de Biosfera.

O PXOM buscará poñer en valor o patrimonio fluvial do termo municipal: non só en río Mero, senón tamén o Valiñas, Brexo, Gándara, San Benito, San Pedro e San Marcos. No documento buscarase garantir a integración dos elementos da estrutura forestal, preservar as áreas de valor ecolóxico, protexer os espazos naturais, garantir a conexión ecolóxica e favorecer o aproveitamento da natureza e das paisaxes. Entre as propostas, exponse, por exemplo, a creación de novos espazos públicos de encontro nos puntos de ensanche do paseo fluvial do río Mero (na Telleira, e na Barcala, por exemplo).

Previsión de vivendas

No tocante á vivenda, prevese a construción de 4.339 nos próximos 30 anos. É dicir, a previsión a 16 anos sería dunhas 2.000, por baixo do máximo permitido. Neste punto, o equipo redactor do PXOM indicou que se trata dunha cifra “axustada” tanto á dinámica de crecemento do municipio como á do resto de concellos que conforman a área metropolitana. O PXOM inclúe, ademais, 104,52 hectáreas de espazos libres e equipamentos.

Niveis estruturais
O PXOM potenciará a Vila de Cambre como un nodo urbano-residencial e de servizos que contará, ademais, cun centro de valor histórico (a contorna do castro de Cambre e da igrexa de Santa María). O seu desenvolvemento basearase no recoñecemento desta singularidade e, ademais, na posta en marcha dun conxunto de actuacións que resolvan a problemática de tráfico rodado. Doutra banda, o eixo A Barcala, O Temple e O Graxal exponse como un centro urbano e de actividade comercial e terciaria da área.

Os agregados urbanos de Pravio, Catro Camiños, Espírito Santo, Sigrás, N-550, Brexo, Lema e Meixigo concibiranse como nexo e soporte infraestrutural e de servizos.

Polígono industrial
Outra das premisas é ampliar o polígono do Espírito Santo. Contémplanse ata tres procesos de incremento da superficie do parque industrial e proponse, ademais, a mellora da súa accesibilidade e funcionalidade para garantir o seu crecemento. A previsión é consolidar unha gran área empresarial que comprenda, non só Cambre, senón tamén aos municipios próximos como Sada, Bergondo e Oleiros. Máis aló do Espírito Santo, o PXOM promove e garante a pervivencia dos centros de actividade do Temple, A Telva e Graduil.

Mobilidade e transporte
En canto á mobilidade e o transporte, o PXOM recolle numerosas melloras. Por unha banda, se aposta polo tren de proximidade como un medio alternativo ao coche para vertebrar e conectar a área metropolitana e mesmo para achegar o municipio á cidade de Ferrol e mesmo á Coruña. Polo outro, o documento reflicte novas infraestruturas viarias que buscarán tamén mellorar a conexión entre Cambre e o resto de municipios da comarca.

Tamén che pode interesar