Cambre empleará los 160.000 euros recuperados del Brincadeira para ejecutar las 11 propuestas ganadoras del Decidámolo Xuntos

23 Nov 2022

El Concello ejecutará las 11 propuestas ganadoras del Decidámolo Xuntos con los 160.000 euros recuperados del festival Brincadeira. Así lo confirma el alcalde, Óscar García Patiño, que celebra “que os cartos que se perderan pola mala xestión de quen gobernaba no 2012 vaian poder empregarse para facer posibles as principais demandas dos veciños e veciñas en materia de investimentos”. El regidor señala que, en esta edición del proceso participativo, “todas as iniciativas acadaron un gran apoio, recibindo centos de votos na última fase do proceso participativo”. Por eso, “tomamos a decisión de executar a totalidade das propostas finalistas, facendo así realidade as solicitudes cidadás”.

Según los cálculos de los servicios técnicos municipales, la ejecución de estas peticiones vecinales supondrá una inversión de 321.000 euros. De la cifra total, el gobierno local ha decidido usar los 160.000 euros que la Justicia ha devuelto al Concello para llevar a cabo estas obras. Las peticiones ganadoras del VII Decidámolo Xuntos y que se harán en un plazo de dos años naturales son las que, a continuación, se especifican:

 1. Inversión para plantar árboles en Curros Enríquez: instalación de más arbolado y de nuevos parterres para conseguir más zonas de sombra.
 2. Acondicionamiento en el local social de Brexo-Lema: realización de trabajos para que el espacio sirva de almacén para las asociaciones.
 3. Zona verde en el castro: mantenimiento del castro durante todo el año como zona de recreo, arreglando la entrada mediante la construcción de una rampa de madera que permita el acceso peatonal.
 4. Parque no Monte dos Veciños: convertir el Monte dos Veciños en una zona de recreo para el municipio, equipándola con mobiliario acorde al entorno.
 5. Impulsar una zona de recreo y esparcimiento en O Souto.
 6. Humanización del entorno de la iglesia de Cela: actuación para humanizar el entorno, creando zonas ajardinadas, reparando el firme y sustituyendo el cierre, y eliminando el poste localizado en la zona central. 
 7. Instalación de alcantarillas en el camino 333 de Anceis.
 8. Habilitar el bajo cubierta del local social de Meixigo: acondicionar la zona de bajo cubierta de la Casa do Pobo, hacer la instalación eléctrica y dejarlo apto para su uso como almacén.
 9. Renovación de las ventanas y colocación de persianas en el local social de Bribes.
 10. Elevación de pasos de peatones en la rúa Otero Pedraio.
 11. Instalación de mesas de tenis de acero en la calle peatonal situada detrás del centro de salud y de la escuela infantil de O Temple.

Ediciones anteriores

En cumplimiento con las especificaciones del manual del Decidámolo Xuntos, el Concello ha ejecutado ya la mayoría de las inversiones que resultaron ganadoras en las dos últimas convocatorias del proceso participativo. En 2020, por ejemplo, el porcentaje de ejecución es del 71,4%. Del 28,3% restante, un 14,3% se corresponde con obras que están en ejecución y el otro 14,3% con unos trabajos de asfaltado que no se llevaron a cabo después de que los técnicos municipales comprobasen que la vía se encuentra en buen estado de conservación. En cuanto a las propuestas incorporadas en los presupuestos de 2021, el porcentaje de iniciativas ejecutadas es del 61,5%. El 11,1% de las obras se encuentran en ejecución, el 22,2% en fase de contratación y el 44,4% restante cuenta con un proyecto ya redactado. 

“Do que se trata é de poñer ou PXOM, de novo, en mans da cidadanía”. Así describiu o alcalde, Óscar García Patiño, o novo paso que o goberno local acaba de dar con respecto á tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal. O Concello acolleu, hoxe, a celebración dun pleno de carácter extraordinario para aprobar o documento de forma inicial. A proposta aprobouse co voto favorable de Unión x Cambre e do PSOE. Así, a pesar de que todos os grupos da corporación coincidiron en apuntar que o PXOM era “o documento máis importante de Cambre”, o BNG e EU votaron en contra e o PP, Alternativa dos Veciños e Ciudadanos abstivéronse. A aprobación inicial é o paso previo á apertura dun novo período de exposición pública e dunha rolda de reunións informativas nas parroquias.

Durante a súa intervención, o alcalde explicou que ningún partido da oposición se interesou polo documento “como para preguntar polo mesmo ao arquitecto que está a realizar ou seguimento do PXOM, ao xefe dá área de Urbanismo ou á empresa redactora”. García Patiño lamentou, ademais, que as intervencións de todos os grupos se centraran “case en exclusiva en que funcionario informa sobre este documento e non no transfondo e as implicacións que o PXOM vai ter para garantir ou crecemento do noso municipio”.

O edil de Urbanismo e Obras, Juan González Leirós, apuntou que a aprobación inicial en pleno “é ou paso previo á apertura dun período de exposición ao público non que tanto vos veciños e veciñas como as diferentes administracións poderán facer as súas achegas ao PXOM, enriquecendo e mellorando así este documento”.

Liñas estratéxicas do PXOM
Como xa se avanzou, o PXOM de Cambre ten, entre as súas liñas estratéxicas, a preservación do patrimonio natural e cultural. Unha premisa que se confirmou con varios datos como, por exemplo, a cifra de bens de carácter protexido que se prevé incluír: preto de medio milleiro de elementos repartidos por todo o termo municipal.

Por unha banda, o PXOM servirá para potenciar o patrimonio cultural de Cambre. Tanto é así, que o catálogo de bens culturais experimenta un crecemento exponencial. Actualmente, as Normas Subsidiarias de Plan Municipal inclúen 20 elementos protexidos. O Plan Xeral, con todo, eleva a cifra aos 421, propoñendo a inclusión de elementos “máis aló dos evidentes para dignificalos e darlles o valor que merecen”. Isto é, incorporaríanse tamén os pazos, ermidas fontes, castros e cruceiros, que “forman parte da historia do municipio”. Cada elemento do catálogo terá indicado o seu nivel de protección e contará cunha ficha individual con datos históricos.

Doutra banda, o documento buscará potenciar tamén a riqueza natural e ambiental do municipio. Un valor que se sustenta en varios principios: na presenza do encoro de Cecebre (un espazo natural incluído na Rede Europea Natura 2000) e na declaración de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo como Reserva de Biosfera.

O PXOM buscará poñer en valor o patrimonio fluvial do termo municipal: non só en río Mero, senón tamén o Valiñas, Brexo, Gándara, San Benito, San Pedro e San Marcos. No documento buscarase garantir a integración dos elementos da estrutura forestal, preservar as áreas de valor ecolóxico, protexer os espazos naturais, garantir a conexión ecolóxica e favorecer o aproveitamento da natureza e das paisaxes. Entre as propostas, exponse, por exemplo, a creación de novos espazos públicos de encontro nos puntos de ensanche do paseo fluvial do río Mero (na Telleira, e na Barcala, por exemplo).

Previsión de vivendas

No tocante á vivenda, prevese a construción de 4.339 nos próximos 30 anos. É dicir, a previsión a 16 anos sería dunhas 2.000, por baixo do máximo permitido. Neste punto, o equipo redactor do PXOM indicou que se trata dunha cifra “axustada” tanto á dinámica de crecemento do municipio como á do resto de concellos que conforman a área metropolitana. O PXOM inclúe, ademais, 104,52 hectáreas de espazos libres e equipamentos.

Niveis estruturais
O PXOM potenciará a Vila de Cambre como un nodo urbano-residencial e de servizos que contará, ademais, cun centro de valor histórico (a contorna do castro de Cambre e da igrexa de Santa María). O seu desenvolvemento basearase no recoñecemento desta singularidade e, ademais, na posta en marcha dun conxunto de actuacións que resolvan a problemática de tráfico rodado. Doutra banda, o eixo A Barcala, O Temple e O Graxal exponse como un centro urbano e de actividade comercial e terciaria da área.

Os agregados urbanos de Pravio, Catro Camiños, Espírito Santo, Sigrás, N-550, Brexo, Lema e Meixigo concibiranse como nexo e soporte infraestrutural e de servizos.

Polígono industrial
Outra das premisas é ampliar o polígono do Espírito Santo. Contémplanse ata tres procesos de incremento da superficie do parque industrial e proponse, ademais, a mellora da súa accesibilidade e funcionalidade para garantir o seu crecemento. A previsión é consolidar unha gran área empresarial que comprenda, non só Cambre, senón tamén aos municipios próximos como Sada, Bergondo e Oleiros. Máis aló do Espírito Santo, o PXOM promove e garante a pervivencia dos centros de actividade do Temple, A Telva e Graduil.

Mobilidade e transporte
En canto á mobilidade e o transporte, o PXOM recolle numerosas melloras. Por unha banda, se aposta polo tren de proximidade como un medio alternativo ao coche para vertebrar e conectar a área metropolitana e mesmo para achegar o municipio á cidade de Ferrol e mesmo á Coruña. Polo outro, o documento reflicte novas infraestruturas viarias que buscarán tamén mellorar a conexión entre Cambre e o resto de municipios da comarca.

Tamén che pode interesar