Cambre empregará os 160.000 euros recuperados do Brincadeira para executar as 11 propostas gañadoras do Decidámolo Xuntos

23 Nov 2022

O Concello executará as 11 propostas gañadoras do Decidámolo Xuntos cos 160.000 euros recuperados do festival Brincadeira. Así o confirma o alcalde, Óscar García Patiño, que celebra “que os cartos que se perderan pola mala xestión de quen gobernaba no 2012 vaian poder empregarse para facer posibles as principais demandas dos veciños e veciñas en materia de investimentos”. O rexedor sinala que, nesta edición do proceso participativo, “todas as iniciativas acadaron un gran apoio, recibindo centos de votos na última fase do proceso participativo”. Por iso, “tomamos a decisión de executar a totalidade das propostas finalistas, facendo así realidade as solicitudes cidadás”.

Segundo os cálculos dos servizos técnicos municipais, a execución destas peticións veciñais supoñerá un investimento de 321.000 euros. Da cifra total, o goberno local decidiu usar os 160.000 euros que a Xustiza devolveu ao Concello para levar a cabo estas obras. As peticións gañadoras do VII Decidámolo Xuntos e que se farán nun prazo de dous anos naturais son as que, a continuación, se especifican:

 1. Investimento para plantar árbores en Curros Enríquez: instalación de máis árbores e de novos xardíns con céspede e flores para conseguir máis zonas de sombra.
 2. Acondicionamento no local social de Brexo-Lema: realización de traballos para que o espazo sirva de almacén para as asociacións.
 3. Zona verde no castro: mantemento do castro durante todo o ano como zona de recreo, arranxando a entrada mediante a construción dunha rampla de madeira que permita o acceso peonil.
 4. Parque no Monte dos Veciños: converter o Monte dos Veciños nunha zona de recreo para o municipio, equipándoa con mobiliario acorde á contorna.
 5. Impulsar unha zona de recreo e esparexemento no Souto.
 6. Humanización da contorna da igrexa de Cela: actuación para humanizar a contorna, creando zonas axardinadas, reparando o firme e substituíndo o peche, e eliminando o poste localizado na zona central.
 7. Instalación de sumidoiros no camiño 333 de Anceis.
 8. Habilitar a baixo cuberta do local social de Meixigo: acondicionar a zona de baixo cuberta da Casa do Pobo, facer a instalación eléctrica e deixalo apto para o seu uso como almacén.
 9. Renovación das xanelas e colocación de persianas no local social de Bribes.
 10. Elevación de pasos de peóns na rúa Otero Pedraio.
 11. Instalación de mesas de tenis de aceiro na rúa peonil situada detrás do centro de saúde e da escola infantil do Temple.

Edicións anteriores

En cumprimento coas especificacións do manual do Decidámolo Xuntos, o Concello executou xa a maioría dos investimentos que resultaron gañadores nas dúas últimas convocatorias do proceso participativo. En 2020, por exemplo, a porcentaxe de execución é do 71,4%. Do 28,3% restante, un 14,3% correspóndese con obras que están en execución e o outro 14,3% cuns traballos de asfaltado que non se levaron a cabo despois de que os técnicos municipais comprobasen que a vía se atopa en bo estado de conservación. En canto ás propostas incorporadas nos orzamentos de 2021, a porcentaxe de iniciativas executadas é do 61,5%. O 11,1% das obras atópanse en execución, o 22,2% en fase de contratación e o 44,4% restante conta cun proxecto xa redactado.

Tamén che pode interesar