Cambre solicita á Xunta que busque unha fórmula para axilizar a execución das parcelas de particulares sen limpar

6 Ago 2022

O concelleiro de Urbanismo e Obras, Juan González Leirós, sinala que se trata dunha cuestión que se repite ano tras ano e que xera unha gran preocupación veciñal.

A tramitación para executar a xestión da biomasa require de numerosos pasos que dilatan a solución das demandas da cidadanía.

O Concello solicita á Xunta de Galicia que busque unha fórmula para axilizar a execución das leiras de particulares que están sen limpar. Trátase, tal e como indica o concelleiro de Urbanismo e Obras, Juan González Leirós, “dunha cuestión que se repite ano tras ano no verán, e que xera unha gran preocupación entre a veciñanza, sobre todo na situación actual de risco extremo por incendios”. Con todo, como explica o edil, “a tramitación para executar estas limpezas de forma subsidiaria é moi longa, requerindo de varias notificacións ás persoas propietarias da parcela co seu correspondente período de alegacións”. Ante isto, o Concello pide á Xunta, de quen depende a Lei do Solo e a Lei de Montes que regulan esta cuestión, que busque vías e fórmulas que permitan dar unha solución a esta problemática.

Tal e como marca a normativa, os propietarios das leiras teñen a obrigación de xestionar a biomasa vexetal nunha franxa de 50 metros perimetral ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, así como ao redor das edificacións destinadas a persoas, vivendas illadas e situadas a menos de 400 metros do monte e que tamén ao redor das edificacións illadas en solo rústico situadas a máis de 400 metros do monte. Unha vez detectado o incumprimento, o Concello realiza os requirimentos aos donos das parcelas. O gran número de pasos dilata os tempos, podendo mesmo pasarse o período estival (o de maior risco) sen concluírse toda a tramitación. No caso das propiedades urbanas, o Concello pode levar a cabo tamén a xestión de biomasa subsidiariamente. Con todo, se a parcela está pechada, a Administración local non pode acceder á mesma salvo coa autorización dun xuíz. González Leirós considera que estes procedementos “non permiten ao Concello executar a biomasa coa celeridade que se require nunha situación de risco como a actual”.

Actualmente, o Concello está adherido a un convenio coa Xunta, a Fegamp e Seaga co que se están executando 10 hectáreas de predios de titularidade privada. A maiores, Cambre dispón de con un Plan municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais no que se define a rede de faixas secundarias de xestión de biomasa.

Aproveitamento do monte

O concelleiro considera que “o monte debería estar nas mellores condicións posibles. É fundamental recuperar os terreos que están abandonados e buscar unha fórmula como, por exemplo, a custodia do territorio, para sacarlles un maior rendemento”. González Leirós considera que esta medida “podería ser o mellor xeito para minimizar os danos que se están sufrindo polos incendios”. 

En todo caso, o Concello seguirá xestionando as solicitudes que os veciños e veciñas remitan con respecto á xestión da biomasa en parcelas privadas. As persoas que se atopen nesta situación poden informar ao Concello vía telefónica ou a través do correo urbanismo@cambre.org. Deberán achegar a referencia catastral para que os técnicos municipais poidan realizar controis pertinentes.

Segundo as indicacións da Consellería do Medio Rural, Cambre non se sitúa como un dos municipios con maior risco pola onda de incendios. En caso de producirse algunha emerxencia deste tipo, o Concello conta co Servizo Municipal de Emerxencias, que dispón de medios para atender este tipo de situacións.

 

“Do que se trata é de poñer ou PXOM, de novo, en mans da cidadanía”. Así describiu o alcalde, Óscar García Patiño, o novo paso que o goberno local acaba de dar con respecto á tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal. O Concello acolleu, hoxe, a celebración dun pleno de carácter extraordinario para aprobar o documento de forma inicial. A proposta aprobouse co voto favorable de Unión x Cambre e do PSOE. Así, a pesar de que todos os grupos da corporación coincidiron en apuntar que o PXOM era “o documento máis importante de Cambre”, o BNG e EU votaron en contra e o PP, Alternativa dos Veciños e Ciudadanos abstivéronse. A aprobación inicial é o paso previo á apertura dun novo período de exposición pública e dunha rolda de reunións informativas nas parroquias.

Durante a súa intervención, o alcalde explicou que ningún partido da oposición se interesou polo documento “como para preguntar polo mesmo ao arquitecto que está a realizar ou seguimento do PXOM, ao xefe dá área de Urbanismo ou á empresa redactora”. García Patiño lamentou, ademais, que as intervencións de todos os grupos se centraran “case en exclusiva en que funcionario informa sobre este documento e non no transfondo e as implicacións que o PXOM vai ter para garantir ou crecemento do noso municipio”.

O edil de Urbanismo e Obras, Juan González Leirós, apuntou que a aprobación inicial en pleno “é ou paso previo á apertura dun período de exposición ao público non que tanto vos veciños e veciñas como as diferentes administracións poderán facer as súas achegas ao PXOM, enriquecendo e mellorando así este documento”.

Liñas estratéxicas do PXOM
Como xa se avanzou, o PXOM de Cambre ten, entre as súas liñas estratéxicas, a preservación do patrimonio natural e cultural. Unha premisa que se confirmou con varios datos como, por exemplo, a cifra de bens de carácter protexido que se prevé incluír: preto de medio milleiro de elementos repartidos por todo o termo municipal.

Por unha banda, o PXOM servirá para potenciar o patrimonio cultural de Cambre. Tanto é así, que o catálogo de bens culturais experimenta un crecemento exponencial. Actualmente, as Normas Subsidiarias de Plan Municipal inclúen 20 elementos protexidos. O Plan Xeral, con todo, eleva a cifra aos 421, propoñendo a inclusión de elementos “máis aló dos evidentes para dignificalos e darlles o valor que merecen”. Isto é, incorporaríanse tamén os pazos, ermidas fontes, castros e cruceiros, que “forman parte da historia do municipio”. Cada elemento do catálogo terá indicado o seu nivel de protección e contará cunha ficha individual con datos históricos.

Doutra banda, o documento buscará potenciar tamén a riqueza natural e ambiental do municipio. Un valor que se sustenta en varios principios: na presenza do encoro de Cecebre (un espazo natural incluído na Rede Europea Natura 2000) e na declaración de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo como Reserva de Biosfera.

O PXOM buscará poñer en valor o patrimonio fluvial do termo municipal: non só en río Mero, senón tamén o Valiñas, Brexo, Gándara, San Benito, San Pedro e San Marcos. No documento buscarase garantir a integración dos elementos da estrutura forestal, preservar as áreas de valor ecolóxico, protexer os espazos naturais, garantir a conexión ecolóxica e favorecer o aproveitamento da natureza e das paisaxes. Entre as propostas, exponse, por exemplo, a creación de novos espazos públicos de encontro nos puntos de ensanche do paseo fluvial do río Mero (na Telleira, e na Barcala, por exemplo).

Previsión de vivendas

No tocante á vivenda, prevese a construción de 4.339 nos próximos 30 anos. É dicir, a previsión a 16 anos sería dunhas 2.000, por baixo do máximo permitido. Neste punto, o equipo redactor do PXOM indicou que se trata dunha cifra “axustada” tanto á dinámica de crecemento do municipio como á do resto de concellos que conforman a área metropolitana. O PXOM inclúe, ademais, 104,52 hectáreas de espazos libres e equipamentos.

Niveis estruturais
O PXOM potenciará a Vila de Cambre como un nodo urbano-residencial e de servizos que contará, ademais, cun centro de valor histórico (a contorna do castro de Cambre e da igrexa de Santa María). O seu desenvolvemento basearase no recoñecemento desta singularidade e, ademais, na posta en marcha dun conxunto de actuacións que resolvan a problemática de tráfico rodado. Doutra banda, o eixo A Barcala, O Temple e O Graxal exponse como un centro urbano e de actividade comercial e terciaria da área.

Os agregados urbanos de Pravio, Catro Camiños, Espírito Santo, Sigrás, N-550, Brexo, Lema e Meixigo concibiranse como nexo e soporte infraestrutural e de servizos.

Polígono industrial
Outra das premisas é ampliar o polígono do Espírito Santo. Contémplanse ata tres procesos de incremento da superficie do parque industrial e proponse, ademais, a mellora da súa accesibilidade e funcionalidade para garantir o seu crecemento. A previsión é consolidar unha gran área empresarial que comprenda, non só Cambre, senón tamén aos municipios próximos como Sada, Bergondo e Oleiros. Máis aló do Espírito Santo, o PXOM promove e garante a pervivencia dos centros de actividade do Temple, A Telva e Graduil.

Mobilidade e transporte
En canto á mobilidade e o transporte, o PXOM recolle numerosas melloras. Por unha banda, se aposta polo tren de proximidade como un medio alternativo ao coche para vertebrar e conectar a área metropolitana e mesmo para achegar o municipio á cidade de Ferrol e mesmo á Coruña. Polo outro, o documento reflicte novas infraestruturas viarias que buscarán tamén mellorar a conexión entre Cambre e o resto de municipios da comarca.

Tamén che pode interesar