Convocatoria para a selección dun técnico de xestión de administración xeral interino [Actualizado (20/03/23): modificación da lista definitiva de admitidos/excluídos do concurso-oposición para a selección dun técnico de administración xeral interino e convocar á aspirante, dona María Raquel Breijo Trevín, para a celebración do exercicio da fase de oposiciónConvocatoria para a selección dun técnico de xestión de administración xeral interino]

O Concello de Cambre publica toda a información relacionada coa convocatoria de concurso-oposición para a selección dun técnico de xestión de administración xeral interino e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de técnicos de xestión de...

Anuncio de corrección do resultado da valoración de méritos do concurso para a creación dunha relación de docentes para a impartición de cursos de formación para o emprego

O Concello de Cambre publica toda a información relacionada coa convocatoria de concurso para a creación dunha relación de docentes para a contratación laboral temporal ou nomeamento de funcionario interino para a impartición de cursos de formación para o emprego de...

Anuncio da relación de candidatos para nomeamento de axentes de protección civil interinos [Actualizado: 06/02/23]

O Concello de Cambre publica a convocatoria de concurso-oposición para a creación dunha relación de candidatos para nomeamentos de axentes de Protección Civil interinos. Anuncio relación de candidatos para nomeamento de axentes de protección civil interinos Anuncio...