Concurso para a selección dun enxeñeiro técnico de obras públicas interino e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de enxeñeiros técnicos de obras públicas interinos [Actualizado: 30/11/23] lista definitiva de admitidos/excluídos

O Concello de Cambre publica toda a información relativa ao concurso para a selección dun enxeñeiro técnico de obras públicas interino e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de enxeñeiros técnicos de obras públicas interinos. Lista definitiva de...

Proceso para a contratación de dúas auxiliares administrativas e dúas conserxes [Actualizado: 07/11/23] relación provisional de aspirantes que obteñen maior puntuación tras a resolución de alegacións

O Concello de Cambre publica toda a información relativa ao proceso para a contratación de dous auxiliares administrativas e dous conserxes ao amparo da Resolución do 20 de marzo de 2023 da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das...

Concurso para a selección dun enxeñeiro técnico industrial interino e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de enxeñeiros técnicos industriais interinos [Actualizado: 03/11/23] lista de reserva do concurso de enxeñeiros técnicos industriais interinos

O Concello de Cambre publica toda a información relativa ao concurso para a selección dun enxeñeiro técnico industrial interino e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de enxeñeiros técnicos industriais interinos. Anuncio lista provisional...

Convocatoria para a selección dun técnico/a de xestión de administración xeral interino/a [Actualizado: 13/07/23]: anuncio da relación de candidatos

O Concello de Cambre publica toda a información relacionada coa convocatoria de concurso-oposición para a selección dun técnico de xestión de administración xeral interino e elaboración de relación de candidatos para nomeamentos de técnicos de xestión de...