El gobierno local propondrá destinar otro medio millón de euros a la ejecución de un plan de mantenimiento de caminos

29 Sep 2022

El Concello celebrará hoy, jueves 29 de septiembre, un pleno ordinario en el que se planteará la aprobación de un paquete de actuaciones financiadas con cargo al POS+Adicional 2022 de la Diputación.

La intención del ejecutivo es que la mayoría de los fondos provinciales se dediquen a la mejora de vías municipales, siguiendo así la línea de trabajo de los últimos años.

El gobierno local elevará al pleno de hoy, jueves 29 de septiembre, una propuesta para destinar otros 727.564,26 euros del POS+Adicional 2022 de la Diputación a un nuevo paquete de obras. De la cifra, y en consonancia con la línea de trabajo de los últimos años, el gobierno plantea dedicar otros 457.321,77 euros a un plan de mantenimiento de caminos de titularidad municipal. Asimismo, 194.378,18 euros de los fondos provinciales se emplearían en el proyecto de mejora de la accesibilidad en Lendoiro (A Barcala). De la propuesta, otros 66.058,74 euros se habían destinado ya a las obras de mejora funcional de la rúa Rocón a través del Plan Complementario. La cuantía restante, de 9.805,57 euros, serviría para el financiamiento de gasto corriente.

Por un lado, la cuantía de medio millón servirá para actuar en una treintena de vías y caminos de las siguientes parroquias: Cambre, Sigrás, Pravio, Cecebre, Anceis, Bribes y Cela. En todos los casos, las actuaciones incluirán el desbroce de gabias y márgenes a ambos lados de la carretera; la apertura, perfilado y limpieza de gabias y la redefinición de taludes; el fresado o escarificado y rebaje del pavimento asfáltico, el lavado y barrido del firme; la formación del pavimento y la reposición de la señalización vertical y horizontal, entre otras actuaciones.

Proyecto en Lendoiro

Por otro lado, la intervención en A Barcala supondrá la creación de un itinerario peatonal que garantice el acceso tanto a las instalaciones actuales existentes en la zona –campo de fútbol 11 Caballeros, escuela deportiva, cementerio, etc.- como a los futuros servicios previstos en el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones –PEID- del Concello: el nuevo instituto y un centro para la tercera edad. Actualmente, el vial carece de un itinerario peatonal seguro, existiendo solo un tramo inicial de senda de unos 50 metros de longitud y el propio arcén, con un ancho variable e insuficiente en diversos puntos. Para resolver esta situación, el Concello creará una acera de 600 metros de largo y dos de ancho que discurrirá por el margen izquierdo.

Anteriores planes de mejora de caminos

Si la propuesta recibe luz verde por parte del pleno, el Concello invertiría otro medio millón de euros al acondicionamiento de caminos. Esta iniciativa daría continuidad a los anteriores planes que el Concello ejecutó en 2021 y que supusieron el arreglo de vías de todas las parroquias y una inversión de 631.744 euros.

“Do que se trata é de poñer ou PXOM, de novo, en mans da cidadanía”. Así describiu o alcalde, Óscar García Patiño, o novo paso que o goberno local acaba de dar con respecto á tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal. O Concello acolleu, hoxe, a celebración dun pleno de carácter extraordinario para aprobar o documento de forma inicial. A proposta aprobouse co voto favorable de Unión x Cambre e do PSOE. Así, a pesar de que todos os grupos da corporación coincidiron en apuntar que o PXOM era “o documento máis importante de Cambre”, o BNG e EU votaron en contra e o PP, Alternativa dos Veciños e Ciudadanos abstivéronse. A aprobación inicial é o paso previo á apertura dun novo período de exposición pública e dunha rolda de reunións informativas nas parroquias.

Durante a súa intervención, o alcalde explicou que ningún partido da oposición se interesou polo documento “como para preguntar polo mesmo ao arquitecto que está a realizar ou seguimento do PXOM, ao xefe dá área de Urbanismo ou á empresa redactora”. García Patiño lamentou, ademais, que as intervencións de todos os grupos se centraran “case en exclusiva en que funcionario informa sobre este documento e non no transfondo e as implicacións que o PXOM vai ter para garantir ou crecemento do noso municipio”.

O edil de Urbanismo e Obras, Juan González Leirós, apuntou que a aprobación inicial en pleno “é ou paso previo á apertura dun período de exposición ao público non que tanto vos veciños e veciñas como as diferentes administracións poderán facer as súas achegas ao PXOM, enriquecendo e mellorando así este documento”.

Liñas estratéxicas do PXOM
Como xa se avanzou, o PXOM de Cambre ten, entre as súas liñas estratéxicas, a preservación do patrimonio natural e cultural. Unha premisa que se confirmou con varios datos como, por exemplo, a cifra de bens de carácter protexido que se prevé incluír: preto de medio milleiro de elementos repartidos por todo o termo municipal.

Por unha banda, o PXOM servirá para potenciar o patrimonio cultural de Cambre. Tanto é así, que o catálogo de bens culturais experimenta un crecemento exponencial. Actualmente, as Normas Subsidiarias de Plan Municipal inclúen 20 elementos protexidos. O Plan Xeral, con todo, eleva a cifra aos 421, propoñendo a inclusión de elementos “máis aló dos evidentes para dignificalos e darlles o valor que merecen”. Isto é, incorporaríanse tamén os pazos, ermidas fontes, castros e cruceiros, que “forman parte da historia do municipio”. Cada elemento do catálogo terá indicado o seu nivel de protección e contará cunha ficha individual con datos históricos.

Doutra banda, o documento buscará potenciar tamén a riqueza natural e ambiental do municipio. Un valor que se sustenta en varios principios: na presenza do encoro de Cecebre (un espazo natural incluído na Rede Europea Natura 2000) e na declaración de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo como Reserva de Biosfera.

O PXOM buscará poñer en valor o patrimonio fluvial do termo municipal: non só en río Mero, senón tamén o Valiñas, Brexo, Gándara, San Benito, San Pedro e San Marcos. No documento buscarase garantir a integración dos elementos da estrutura forestal, preservar as áreas de valor ecolóxico, protexer os espazos naturais, garantir a conexión ecolóxica e favorecer o aproveitamento da natureza e das paisaxes. Entre as propostas, exponse, por exemplo, a creación de novos espazos públicos de encontro nos puntos de ensanche do paseo fluvial do río Mero (na Telleira, e na Barcala, por exemplo).

Previsión de vivendas

No tocante á vivenda, prevese a construción de 4.339 nos próximos 30 anos. É dicir, a previsión a 16 anos sería dunhas 2.000, por baixo do máximo permitido. Neste punto, o equipo redactor do PXOM indicou que se trata dunha cifra “axustada” tanto á dinámica de crecemento do municipio como á do resto de concellos que conforman a área metropolitana. O PXOM inclúe, ademais, 104,52 hectáreas de espazos libres e equipamentos.

Niveis estruturais
O PXOM potenciará a Vila de Cambre como un nodo urbano-residencial e de servizos que contará, ademais, cun centro de valor histórico (a contorna do castro de Cambre e da igrexa de Santa María). O seu desenvolvemento basearase no recoñecemento desta singularidade e, ademais, na posta en marcha dun conxunto de actuacións que resolvan a problemática de tráfico rodado. Doutra banda, o eixo A Barcala, O Temple e O Graxal exponse como un centro urbano e de actividade comercial e terciaria da área.

Os agregados urbanos de Pravio, Catro Camiños, Espírito Santo, Sigrás, N-550, Brexo, Lema e Meixigo concibiranse como nexo e soporte infraestrutural e de servizos.

Polígono industrial
Outra das premisas é ampliar o polígono do Espírito Santo. Contémplanse ata tres procesos de incremento da superficie do parque industrial e proponse, ademais, a mellora da súa accesibilidade e funcionalidade para garantir o seu crecemento. A previsión é consolidar unha gran área empresarial que comprenda, non só Cambre, senón tamén aos municipios próximos como Sada, Bergondo e Oleiros. Máis aló do Espírito Santo, o PXOM promove e garante a pervivencia dos centros de actividade do Temple, A Telva e Graduil.

Mobilidade e transporte
En canto á mobilidade e o transporte, o PXOM recolle numerosas melloras. Por unha banda, se aposta polo tren de proximidade como un medio alternativo ao coche para vertebrar e conectar a área metropolitana e mesmo para achegar o municipio á cidade de Ferrol e mesmo á Coruña. Polo outro, o documento reflicte novas infraestruturas viarias que buscarán tamén mellorar a conexión entre Cambre e o resto de municipios da comarca.

Tamén che pode interesar