O goberno local propoñerá destinar outro medio millón de euros á execución dun plan de mantemento de camiños

29 Set 2022

O Concello celebrará hoxe, xoves 29 de setembro, un pleno ordinario no que se exporá a aprobación dun paquete de actuacións financiadas con cargo ao POS+Adicional 2022 da Deputación.

A intención do executivo é que a maioría dos fondos provinciais se dediquen á mellora de vías municipais, seguindo así a liña de traballo dos últimos anos.

O goberno local elevará ao pleno de hoxe, xoves 29 de setembro, unha proposta para destinar outros 727.564,26 euros do POS+Adicional 2022 da Deputación a un novo paquete de obras. Da cifra, e en consonancia coa liña de traballo dos últimos anos, o goberno expón dedicar outros 457.321,77 euros a un plan de mantemento de camiños de titularidade municipal. Así mesmo, 194.378,18 euros dos fondos provinciais empregaríanse no proxecto de mellora da accesibilidade en Lendoiro (A Barcala). Da proposta, outros 66.058,74 euros destináronse xa ás obras de mellora funcional da rúa Rocón a través do Plan Complementario. A contía restante, de 9.805,57 euros, serviría para o financiamiento de gasto corrente.

Por unha banda, a contía de medio millón servirá para actuar nunha trintena de vías e camiños das seguintes parroquias: Cambre, Sigrás, Pravio, Cecebre, Anceis, Bribes e Cela. En todos os casos, as actuacións incluirán a roza de gabias e marxes a ambos os dous lados da estrada; a apertura, perfilado e limpeza de gabias e a redefinición de noiros; o fresado ou escarificado e rebaixe do pavimento asfáltico, o lavado e varrido do firme; a formación do pavimento e a reposición da sinalización vertical e horizontal, entre outras actuacións.

Proxecto en Lendoiro

Doutra banda, a intervención na Barcala supoñerá a creación dun itinerario peonil que garanta o acceso tanto ás instalacións actuais existentes na zona –campo de fútbol 11 Cabaleiros, escola deportiva, cemiterio, etc.- como aos futuros servizos previstos no Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións –PEID- do Concello: o novo instituto e un centro para a terceira idade. Actualmente, a via carece dun itinerario peonil seguro, existindo só un tramo inicial de senda duns 50 metros de lonxitude e a propia beiravía, cun ancho variable e insuficiente en diversos puntos. Para resolver esta situación, o Concello creará unha beirarrúa de 600 metros de longo e dous de ancho que discorrerá pola marxe esquerda.

Anteriores plans de mellora de camiños

Se a proposta recibe luz verde por parte do pleno, o Concello investiría outro medio millón de euros ao acondicionamento de camiños. Esta iniciativa daría continuidade aos anteriores plans que o Concello executou en 2021 e que supuxeron o arranxo de vías de todas as parroquias e un investimento de 631.744 euros.

“Do que se trata é de poñer ou PXOM, de novo, en mans da cidadanía”. Así describiu o alcalde, Óscar García Patiño, o novo paso que o goberno local acaba de dar con respecto á tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal. O Concello acolleu, hoxe, a celebración dun pleno de carácter extraordinario para aprobar o documento de forma inicial. A proposta aprobouse co voto favorable de Unión x Cambre e do PSOE. Así, a pesar de que todos os grupos da corporación coincidiron en apuntar que o PXOM era “o documento máis importante de Cambre”, o BNG e EU votaron en contra e o PP, Alternativa dos Veciños e Ciudadanos abstivéronse. A aprobación inicial é o paso previo á apertura dun novo período de exposición pública e dunha rolda de reunións informativas nas parroquias.

Durante a súa intervención, o alcalde explicou que ningún partido da oposición se interesou polo documento “como para preguntar polo mesmo ao arquitecto que está a realizar ou seguimento do PXOM, ao xefe dá área de Urbanismo ou á empresa redactora”. García Patiño lamentou, ademais, que as intervencións de todos os grupos se centraran “case en exclusiva en que funcionario informa sobre este documento e non no transfondo e as implicacións que o PXOM vai ter para garantir ou crecemento do noso municipio”.

O edil de Urbanismo e Obras, Juan González Leirós, apuntou que a aprobación inicial en pleno “é ou paso previo á apertura dun período de exposición ao público non que tanto vos veciños e veciñas como as diferentes administracións poderán facer as súas achegas ao PXOM, enriquecendo e mellorando así este documento”.

Liñas estratéxicas do PXOM
Como xa se avanzou, o PXOM de Cambre ten, entre as súas liñas estratéxicas, a preservación do patrimonio natural e cultural. Unha premisa que se confirmou con varios datos como, por exemplo, a cifra de bens de carácter protexido que se prevé incluír: preto de medio milleiro de elementos repartidos por todo o termo municipal.

Por unha banda, o PXOM servirá para potenciar o patrimonio cultural de Cambre. Tanto é así, que o catálogo de bens culturais experimenta un crecemento exponencial. Actualmente, as Normas Subsidiarias de Plan Municipal inclúen 20 elementos protexidos. O Plan Xeral, con todo, eleva a cifra aos 421, propoñendo a inclusión de elementos “máis aló dos evidentes para dignificalos e darlles o valor que merecen”. Isto é, incorporaríanse tamén os pazos, ermidas fontes, castros e cruceiros, que “forman parte da historia do municipio”. Cada elemento do catálogo terá indicado o seu nivel de protección e contará cunha ficha individual con datos históricos.

Doutra banda, o documento buscará potenciar tamén a riqueza natural e ambiental do municipio. Un valor que se sustenta en varios principios: na presenza do encoro de Cecebre (un espazo natural incluído na Rede Europea Natura 2000) e na declaración de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo como Reserva de Biosfera.

O PXOM buscará poñer en valor o patrimonio fluvial do termo municipal: non só en río Mero, senón tamén o Valiñas, Brexo, Gándara, San Benito, San Pedro e San Marcos. No documento buscarase garantir a integración dos elementos da estrutura forestal, preservar as áreas de valor ecolóxico, protexer os espazos naturais, garantir a conexión ecolóxica e favorecer o aproveitamento da natureza e das paisaxes. Entre as propostas, exponse, por exemplo, a creación de novos espazos públicos de encontro nos puntos de ensanche do paseo fluvial do río Mero (na Telleira, e na Barcala, por exemplo).

Previsión de vivendas

No tocante á vivenda, prevese a construción de 4.339 nos próximos 30 anos. É dicir, a previsión a 16 anos sería dunhas 2.000, por baixo do máximo permitido. Neste punto, o equipo redactor do PXOM indicou que se trata dunha cifra “axustada” tanto á dinámica de crecemento do municipio como á do resto de concellos que conforman a área metropolitana. O PXOM inclúe, ademais, 104,52 hectáreas de espazos libres e equipamentos.

Niveis estruturais
O PXOM potenciará a Vila de Cambre como un nodo urbano-residencial e de servizos que contará, ademais, cun centro de valor histórico (a contorna do castro de Cambre e da igrexa de Santa María). O seu desenvolvemento basearase no recoñecemento desta singularidade e, ademais, na posta en marcha dun conxunto de actuacións que resolvan a problemática de tráfico rodado. Doutra banda, o eixo A Barcala, O Temple e O Graxal exponse como un centro urbano e de actividade comercial e terciaria da área.

Os agregados urbanos de Pravio, Catro Camiños, Espírito Santo, Sigrás, N-550, Brexo, Lema e Meixigo concibiranse como nexo e soporte infraestrutural e de servizos.

Polígono industrial
Outra das premisas é ampliar o polígono do Espírito Santo. Contémplanse ata tres procesos de incremento da superficie do parque industrial e proponse, ademais, a mellora da súa accesibilidade e funcionalidade para garantir o seu crecemento. A previsión é consolidar unha gran área empresarial que comprenda, non só Cambre, senón tamén aos municipios próximos como Sada, Bergondo e Oleiros. Máis aló do Espírito Santo, o PXOM promove e garante a pervivencia dos centros de actividade do Temple, A Telva e Graduil.

Mobilidade e transporte
En canto á mobilidade e o transporte, o PXOM recolle numerosas melloras. Por unha banda, se aposta polo tren de proximidade como un medio alternativo ao coche para vertebrar e conectar a área metropolitana e mesmo para achegar o municipio á cidade de Ferrol e mesmo á Coruña. Polo outro, o documento reflicte novas infraestruturas viarias que buscarán tamén mellorar a conexión entre Cambre e o resto de municipios da comarca.

Tamén che pode interesar