Fondos Next Generation EU

Para amortecer o impacto da crise provocada pola pandemia, a Unión Europea ha acordado un Plan de Recuperación, denominado Next Generation EU e dotado con 750.000 millóns de euros, que facilitará aos Estados Membros iniciar o camiño cara á saída da crise e sentará as bases para unha Europa moderna e máis sostible.

En concreto, o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia é o instrumento do Plan de Recuperación Next Generation EU que proporcionará apoio financeiro para afianzar a recuperación e evitar impactos estruturais sobre o tecido produtivo.

O Mecanismo articularase a través de Plans Nacionais en cada Estado Membro que, en conxunto, impulsarán o investimento e a demanda de bens e servizos no mercado interior, á vez que acelerarán a transición ecolóxica e dixital e velarán por garantir a cohesión social. No caso de España, o Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia (España Pode) foi aprobado polo Consello de Ministros o pasado 27 de abril de 2021, iniciando con iso a súa tramitación formal no ámbito europeo. Este plan establece as directrices que guiarán a primeira fase de mobilización dos case 70.000 millóns de euros de transferencias do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia europeo que corresponden ao noso país.

Neste contexto, o Concello de Cambre nomeou un equipo de xestión e tramitación dos fondos axustándose ás directrices emitidas pola Unión Europea sobre as entidades decisoras ou executoras dos fondos destinados ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia coa finalidade de posicionarse fronte ás oportunidades que se abren con estes fondos, establecer os proxectos prioritarios que permitan a súa captación e potenciar a súa estratexia de transformación para o municipio de Cambre a través do financiamento que ofrece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia para os próximos anos.