Museos

XACEMENTO ROMANO DE CAMBRE

No ano 1998 atopáronse no centro de Cambre os restos dunha Villa romana. Un ano despois procedeuse á súa excavación arqueológica e, no ano 2001, acometeuse a súa musealización e posta en valor.

Datada no Baixo Imperio, trátase dunha Villa de explotación agropecuaria, da que se conservan os restos das termas privadas. Os vestixios arquitectónicos cífranse en dúas habitacións: o frigidarium (baño de auga fría) e as letrinas. Pero sen dúbida os restos mais importantes son as pinturas murais, realizadas cunha técnica e calidade excepcionais: pinturas de peixes, polbos, vieiras, etc. Tratábase de crear unha escenografía na que o aspecto lúdico ía asociado ao aspecto hixiénico ou de cuidado do corpo.

Folleto museo

CASA-MUSEO DE WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ

Alcumada “Vila Florentina” é a casa-chalet que construiu o insigne coruñés para pasar en Cecebre as longas xornadas estivais.
Hoxe en día a casa é un pequeno museo donde se acubillan non só todas as súas obras publicadas, obxectos personais, movéis, senón tamén unha importante colección de arquivos personais que son xestionados por unha dinámica Fundación. O estudo sobre a obra e a vida deste ilustre escritor é unha das tarefas primordiais que se están a realizar no museo.
A casa atópase reformada e permanece aberta os sábados, domingos e festivos de 12:00 h a 14:00 h pola mañá, e de 17:00 h a 20:00 h pola tarde.

Casa Museo Wenceslao