O alcalde de Cambre pide que o IVE sexa un gasto subvencionable nos Fondos Europeos

8 Nov 2022

O Concello resultou beneficiario dunha subvención estatal de 1,6 millóns de euros dentro do programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP local). A contía servirá para executar a rehabilitación integral e instalar unha rede de autoconsumo enerxético na cuberta do pavillón Os Campóns. O alcalde, Óscar García Patiño, cualificou a axuda de “esencial” e lembrou que o Concello presentou outros dous proxectos a unha segunda liña. Con todo, o rexedor manifestou, esta mañá, a súa “inquietude” con respecto a unha cuestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia: a falta dun criterio unánime con respecto ao IVE. García Patiño avanzou que se solicitou que a contía que se corresponde con este imposto sexa tamén un gasto subvencionable nos Fondos Europeos.

Como explicou o rexedor, ademais da subvención dos Campóns, existen outros dous proxectos presentados á segunda liña estatal: un no CEIP Wenceslao Fernández Flórez e outro no colexio Graxal. En total, as tres iniciativas están valoradas en máis de 6,5 M€, o que implicaría que o Concello tería que abonar ata 1,5 millóns de euros para sufragar o IVE. García Patiño advirte que, no caso de que a Administración Local teña que facer fronte a este montante, “inhabilitaríase a posibilidade de poder afrontar calquera outro investimento que sexa necesario para o noso municipio”.

Falta dun criterio común

Trátase dunha preocupación que o rexedor transmitiu, hai xa uns días, á subdelegada do Goberno, María Rivas. García Patiño remitiu, ademais, unha carta á FEGAMP, á FEMP, á Deputación da Coruña e ao resto de administracións locais de Galicia que resultaron beneficiarias destas axudas estatais.

No escrito remitido polo Concello sinálase, por unha banda, que segundo a Lei Xeral de Subvencións (artigo 31.8 da Lei 38/2003 do 17 de novembro) “os tributos son gastos subvencionables cando o beneficio da subvención os abone efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, nin os impostos persoais sobre a renda”. Trátase dun criterio referendado, ademais, na nota informativa emitida polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo en marzo de 2022. Nela, anunciábase a modificación dos instrumentos normativos adoptados ata a data, abrindo a posibilidade de que as entidades locais puidesen repercutilo nos fondos europeos.

Tal e como se explica no escrito remitido polo Concello, o cambio de criterio produciuse coa publicación da orde das bases reguladoras da concesión de axudas para a rehabilitación de edificios de titularidade pública (PIREP local) do 28 de febreiro de 2022, nas que se indica o seguinte: “o importe relativo ao conxunto de tributos de todas as actuacións non será un gasto subvencionable, polo que deberá ser obxectivo do financiamento pola Entidade Local beneficiaria”. A orde do 29 de agosto sobre subvencións destinadas á transformación dixital e modernización das entidades locais no marco PRTR volveu evidenciar a falta dun criterio homoxéneo. Tanto é así, que no artigo 7.5 da orde indícase que “o Imposto sobre o Valor Engadido ou imposto indirecto equivalente poderá ser considerado subvencionable”.

O alcalde solicita, por todo iso, que os gastos do Imposto sobre o Valor Engadido se poidan repercutir nos Fondos Europeos. García Patiño explicou, esta mañá, que xa recibira resposta por parte dos representantes dalgunhas administracións e avanzou “que moitos xa amosaron a súa conformidade con respecto a esta reivindicación”.

Tamén che pode interesar