O Concello ten en marcha tres proxectos para mellorar a accesibilidade e a seguridade en Cambre e O Temple

9 Nov 2022

Reforzar a seguridade, a accesibilidade e darlle un maior protagonismo ao peón nas zonas urbanas. Eses son os obxectivos que o Concello se marca cos tres proxectos que, actualmente, ten en marcha en Cambre e O Temple: o de reordenación da rúa María Mariño, o proxecto de mellora da accesibilidade parque industrial do Temple e a remodelación da fronte da Casa do Concello. En total, as tres intervencións foron adxudicadas por un importe de 307.116,51 euros.

Por unha banda, o Concello iniciou, nos últimos días, as obras en María Mariño. Neste caso, as actuacións supoñerán o reforzo das condicións de seguridade, mobilidade e accesibilidade, poñendo o foco na eliminación das barreiras arquitectónicas existentes nesta rúa. Actualmente, os accesos aos baixos, vivendas e garaxes atópanse en diferentes cotas, xerando problemas de accesibilidade e mobilidade na marxe esquerda. Ademais, tanto o firme da calzada como o das beirarrúas se atopa deteriorado e o paso de peóns non está adaptado á normativa de accesibilidade. Ao final da rúa existe, así mesmo, unha pequena superficie triangular con aparcadoiros en batería que habería que integrar coa praza adxacente.

A intención é solucionar estes problemas por medio dos seguintes traballos: reordenación da rúa para garantir unha maior comodidade dos usuarios e a accesibilidade do tráfico peonil e rodado, renovación dos pavimentos de beirarrúas e calzada, substitución do tramo de senda existente por unha beirarrúa para conseguir un itinerario peonil homoxéneo, adaptación do paso de peóns á normativa de accesibilidade, actualización da rede de iluminación á nova planta e renovación das canalizacións existentes. As obras completaranse coa colocación de novo mobiliario urbano e árbores.

Parque industrial do Temple

Doutra banda, as obras que se están executando no parque industrial permitirán completar as beirarrúas da zona. O proxecto incluirá a creación de beirarrúas de 2 metros de ancho paralelas ás naves industriais da zona do polígono que aínda está sen urbanizar. Estas sendas serán de formigón armado e serán análogas ao resto de beirarrúas. A maiores, está prevista a pavimentación da calzada cunha capa de 5 cm, así como a reposición da sinalización horizontal e vertical. A realización destes labores implicará, así mesmo, a ordenación dos aparcamentos nesta zona.

O plan do Concello supoñerá a creación de pasos de peóns elevados nos cruces e na rúa Francisco Añón e, ademais, o acondicionamento das zonas verdes da contorna.

Casa do Concello

Por último, o Concello encara xa a recta final da remodelación da fronte da Casa do Concello. As obras servirán para cumprir os seguintes obxectivos: mellorar as condicións de accesibilidade e mobilidade peonil, poñer en valor os diferentes elementos patrimoniais da zona (igrexa de Santa María de Cambre e cruceiro) e garantir unha maior continuidade co Campo dá Feira e a praza Europa.

Por medio deste proxecto, elimináronse as escaleiras e a rampla existentes e elevouse a cota para permitir o acceso directo á Casa do Concello. Ao elevar dita cota, hai sitio suficiente para crear un espazo de estancia que contará cunha área axardinada e varios bancos. A maiores, instalarase nova iluminación tanto na zona da praza como no paso de peóns.

Tamén che pode interesar