O orzamento do 2023 supera os 20 M€ e reflicte unha suba do 2,74% respecto ao exercicio anterior

28 Dec 2022

O Concello elevará ao pleno ordinario desta semana, xoves 29 de decembro, os orzamentos de 2023. Tal e como recollen os informes técnicos, trátase dun documento equilibrado en gastos e ingresos, sendo o seu importe de 20.279.292,22 euros, o que representa un aumento do 2,74% con respecto ao do exercicio anterior. A concelleira de Economía, Facenda e Recursos Humanos, María Pan, indica que son “uns orzamentos prudentes e adaptados á situación socioeconómica actual”. Neste sentido, a edil apunta que o orzamento de 2023 reflicte “unha baixada no capítulo de investimentos para subir o que se dedica a gasto corrente e a persoal. Fixémolo para garantir uns servizos de calidade e unha programación municipal completa para os veciños e veciñas de Cambre”.

O apartado de gasto en bens correntes e servizos (9.361.301,43 euros) sobe un 12,95% en comparación co documento económico de 2022. A concelleira explica que este incremento débese, por unha banda, “á intención de poder licitar os contratos que se atopan agora mesmo en precario, como son o de mantemento de zonas verdes, que xa está en tramitación, ou o de limpeza de interiores e limpeza viaria, iluminación pública e subministración de gas e electricidade. A licitación de todos estes servizos vai supor unha mellor prestación dos mesmos para a cidadanía, pero tamén un aumento considerable nos custos”. Con todo, a maior consignación na partida responde, ademais, “á suba nos prezos de enerxía eléctrica e combustibles afectados pola inflación”, explica Pan. Os 9 millóns de euros de gasto corrente permitirán, así mesmo, garantir a continuidade de todo o programa municipal de deportes, cultura e actividades sociais.

Subida en emerxencia social

O capítulo de transferencias correntes ascende a 1.535.719 euros. Esta cantidade usarase para facer fronte a subvencións como, por exemplo, as bolsas de estudo e ás liñas de axuda a asociacións ou entidades que aparecen reflectidas no PES 2020-2023.

Dentro da partida despunta o aumento en emerxencia social, que volve declararse como subvención prioritaria. Este gasto experimenta unha subida do 33%, pasando dos 180.000 euros consignados no orzamento de 2022 aos 240.000 euros do documento económico de 2023. Como no caso de gastos de bens correntes, a concelleira apunta que o Concello busca axudar “ás persoas máis vulnerables e que están sufrindo, moi especialmente, a suba dos prezos en bens de primeira necesidade”.

Capítulo de investimentos

No caso dos investimentos, o montante asciente a 1.824.011,13 euros, aínda que a previsión é que este capítulo se incremente ao longo do exercicio coa utilización do remanente líquido de tesourería. O apartado incorpora unha importante cantidade para executar algunhas obras moi demandandas polos veciños e veciñas (como a mellora da sinalización nas parroquias ou a substitución do linóleo no pavillón do Graxal). Así mesmo, inclúese o proxecto de renovación do pavillón dos Campóns, que se financiará con fondos Next Generation.

A concelleira de Economía lembra que as 11 propostas gañadoras na última edición do Decidámolo Xuntos levaranse a cabo a través dos cartos recentemente recuperado pola xestión ilegal do festival Brincadeira.

Tamén che pode interesar