Programas doutras Concellerías

Concellaría de Servizos Sociais.

 Dende a Concellaría de Servizos Sociais lévanse a cabo programas relacionados cos/coas escolares de Cambre, e son os seguintes:

– Apoio escolar e social: Clases para nenos e nenas con dificultades de aprendizaxe.

– Subvención de material escolar e libros de texto para familias con escasos recursos económicos que non soliciten as axudas da convocatoria de “Bolsas de estudo” da concellería de Educación.

Concellaría de Cultura.

 Dende Cultura, fanse diversos programas tamén dirixidos aos centros escolares e á poboación escolar de Cambre.

Concellería de Xuventude e de Deportes

Estas concellerías teñen programas propios de actividades dirixidas á poboación en idade escolar.