Situación

O termo municipal de Cambre está situado ao noroeste de Galicia, na provincia da Coruña, a 12 Km en dirección sueste, da capital da provincia.
Constituído por 12 parroquias: Anceis, Andeiro, Brexo, Bribes, Cambre, Cecebre, Cela, Meixigo, Pravio, Sigrás, O Temple e Stª Mª de Vigo.
A superficie total do municipio é de 41 km2.
A situación do concello dentro da área comarcal, pode considerarse de interese polo seu emprazamento centralizado e as súas ligazóns viarias.

Está a 10 minutos do Aeroporto de Alvedro e 15 minutos do Porto da Coruña. Está situado entre a Nacional VIN (Madrid-A Coruña) e a Nacional 550 (A Coruña-Tui).
Estas ligazóns están hoxe mellorados polas entradas/saídas para a autoestrada A-9 (A Coruña-Santiago), ademais do trazado de ferrocarril.

Temos que facer mención ao novo trazado de autovía Lugo-Coruña que pasa por varias parroquias do termino municipal, cunha ligazón na parroquia de Anceis.
Na estación de ferrocarril de Cambre e o apeadeiro de Cecebre fan parada os trens de pasaxeiros procedentes da Coruña ou de Vigo xa que se atopa na liña A Coruña-Lugo-Monforte e A Coruña-Ferrol.