Cambre consegue unha axuda estatal coa que automatizará a tramitación de subvencións municipais

5 Xuñ 2023

O goberno local continúa dando pasos para modernizar e dixitalizar a Administración local. Algo que se conseguirá cunha axuda do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Ministerio de Política Territorial de 108.053 euros que se lle acaba de conceder ao Concello de Cambre. A contía utilizarase, integramente, para automatizar a tramitación de subvencións municipais. A concelleira de Economía, Facenda e Recursos Humanos en funcións, María Pan Lesta, sinala que esta axuda “é unha oportunidade para cumprir cun compromiso que se adquiriu, no 2022, coas entidades receptoras das subvencións do Concello e coa que conseguiremos axilizar a tramitación para as entidades e, ademais, reducir a carga de traballo do persoal municipal”.

No 2022, algunhas entidades solicitantes sufriron un atraso no pago das axudas municipais polos tempos de tramitación. A previsión do Concello é implementar un novo sistema apoiándose en dúas tecnoloxías: RPA (robótica de procesos de automatización) e BMP (xestión de procesos). Estas dúas ferramentas reducirán os tempos de tramitación e mellorarán, por tanto, o servizo á cidadanía.

Por unha banda, a RPA permitirá validar automaticamente os datos das solicitudes para asegurarse de que están completos e son válidos. Ademais, con esta tecnoloxía poderanse organizar os datos de forma automática e enviar notificacións ás persoas solicitantes para informarlles do estado da súa solicitude ou para lembrarlles a necesidade de realizar certas accións. En canto ao BPM, este definirá o proceso de baremación das solicitudes, permitirá a automatización de moitas das tarefas asociadas coa baremación (verificación de que a solicitude está completa, validez de cada rexistro, aplicación de regras e criterios, etc.), e facilitaría o labor dos técnicos municipais á hora de tomar decisións máis informadas e xusta sobre a resolución das axudas.

O novo sistema aumentará, por tanto, a eficiencia no proceso de tramitación de subvencións, mellorará a calidade do proceso (reducindo erros e garantindo unha maior precisión) e reducirá o tempo de tramitación. Así mesmo, reducirá a carga de traballo dos técnicos municipais.

Tamén che pode interesar