Cambre impulsa unha Rede Verde aberta aos establecementos que adopten boas prácticas ambientais

29 Xul 2022

Trátase dunha nova acción incluída dentro da campaña posta en marcha pola Concellería de Medio Ambiente e Mobilidade.

Como parte da súa campaña de Boas prácticas, o Concello impulsará unha Rede Verde aberta a aqueles establecementos do municipio cunha maior preocupación ambiental. Así o confirmou, esta mañá, a concelleira de Medio Ambiente e Mobilidade, Patricia Parcero, que falou, tanto desta iniciativa como do resto de accións da campaña, coa que se busca involucrar aos centros de ensino, ao tecido comercial e hostaleiro e, en xeral, á cidadanía sobre estas cuestións: optimización de recursos, eficiencia enerxética, emprego de enerxías renovables, reciclaxe e reutilización, redución de residuos xerados e obxectivos de desenvolvemento sostible, entre outras. Durante a súa intervención, a edil falou, tanto da Rede Verde, como das actividades de divulgación que se están realizando nas feiras municipais.

Como avanzou Parcero, o obxectivo das próximas accións é continuar “brindando a todos estes sectores medidas útiles que lles sirvan para reducir o seu impacto ambiental. Falamos de pequenos xestos que, malia ter unha aplicación sinxela, traen consigo enormes beneficios para a preservación e o coidado do medio ambiente”.

As empresas asentadas no municipio que estean interesadas en adherirse á rede poderán facelo enchendo un impreso de solicitude que estará dispoñible na web do Concello. Así mesmo, deberán cubrir un cuestionario e asinar unha declaración responsable. Con este último documento, comprometeranse a aplicar, no seu día a día, rutinas que reduzan o impacto ambiental dos seus negocios. As firmas que se sumen á iniciativa recibirán un distintivo en vinilo para colocar nos seus negocios e terán difusión a través da web e das redes sociais municipais. Terán a posibilidade de gozar de iniciativas e campañas exclusiva, así como información e asesoramento gratuíto sobre axudas e subvencións ás que poden acceder como negocios sostibles. A maiores, a súa incorporación á rede permitiralles “reducir os gastos nos seus negocios, mellorará a súa imaxe entre a veciñanza e permitiralles diferenciarse e chegar a novos clientes e mercados”, apuntou a concelleira.

Co fin de facilitar a adhesión e de garantir que os locais dispoñen da información suficiente, o Concello habilitou unha sección específica da campaña na web municipal. Este apartado ofrecerá o modelo de solicitude á Rede Verde e unha guía de boas prácticas ambientais.

Accións nas feiras

Outra das accións da campaña baséase nas actividades de divulgación nas feiras municipais. En concreto, o Concello colocará unha caseta nas próximas citas dos mercados (o 2 de agosto en Cambre e o día 13 no Temple) no que os veciños e veciñas recibirán pautas sobre separación selectiva de residuos.

Charlas e actividades nos centros de ensino

Dentro da proposta da Concellería realizáronse, ademais, charlas informativas dirixidas ao alumnado da Unitaria de Pravio, 1º e 2º de educación Primaria e 1º e 2º de educación Secundaria. Estas actividades correron a cargo de educadores ambientais que buscaron concienciar aos mozos acerca de problemas ambientais e promover a adopción dun estilo de vida máis sostible.

O enfoque da programación foi eminentemente práctico e, durante as actividades dirixidas ao alumnado da ESO, os estudantes realizaron unha análise grupal dunha bolsa de lixo. No caso dos máis pequenos, a dinámica consistiu nun taller de reutilización co que aprenderon a crear xoguetes a partir de materiais reciclados.

“Do que se trata é de poñer ou PXOM, de novo, en mans da cidadanía”. Así describiu o alcalde, Óscar García Patiño, o novo paso que o goberno local acaba de dar con respecto á tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal. O Concello acolleu, hoxe, a celebración dun pleno de carácter extraordinario para aprobar o documento de forma inicial. A proposta aprobouse co voto favorable de Unión x Cambre e do PSOE. Así, a pesar de que todos os grupos da corporación coincidiron en apuntar que o PXOM era “o documento máis importante de Cambre”, o BNG e EU votaron en contra e o PP, Alternativa dos Veciños e Ciudadanos abstivéronse. A aprobación inicial é o paso previo á apertura dun novo período de exposición pública e dunha rolda de reunións informativas nas parroquias.

Durante a súa intervención, o alcalde explicou que ningún partido da oposición se interesou polo documento “como para preguntar polo mesmo ao arquitecto que está a realizar ou seguimento do PXOM, ao xefe dá área de Urbanismo ou á empresa redactora”. García Patiño lamentou, ademais, que as intervencións de todos os grupos se centraran “case en exclusiva en que funcionario informa sobre este documento e non no transfondo e as implicacións que o PXOM vai ter para garantir ou crecemento do noso municipio”.

O edil de Urbanismo e Obras, Juan González Leirós, apuntou que a aprobación inicial en pleno “é ou paso previo á apertura dun período de exposición ao público non que tanto vos veciños e veciñas como as diferentes administracións poderán facer as súas achegas ao PXOM, enriquecendo e mellorando así este documento”.

Liñas estratéxicas do PXOM
Como xa se avanzou, o PXOM de Cambre ten, entre as súas liñas estratéxicas, a preservación do patrimonio natural e cultural. Unha premisa que se confirmou con varios datos como, por exemplo, a cifra de bens de carácter protexido que se prevé incluír: preto de medio milleiro de elementos repartidos por todo o termo municipal.

Por unha banda, o PXOM servirá para potenciar o patrimonio cultural de Cambre. Tanto é así, que o catálogo de bens culturais experimenta un crecemento exponencial. Actualmente, as Normas Subsidiarias de Plan Municipal inclúen 20 elementos protexidos. O Plan Xeral, con todo, eleva a cifra aos 421, propoñendo a inclusión de elementos “máis aló dos evidentes para dignificalos e darlles o valor que merecen”. Isto é, incorporaríanse tamén os pazos, ermidas fontes, castros e cruceiros, que “forman parte da historia do municipio”. Cada elemento do catálogo terá indicado o seu nivel de protección e contará cunha ficha individual con datos históricos.

Doutra banda, o documento buscará potenciar tamén a riqueza natural e ambiental do municipio. Un valor que se sustenta en varios principios: na presenza do encoro de Cecebre (un espazo natural incluído na Rede Europea Natura 2000) e na declaración de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo como Reserva de Biosfera.

O PXOM buscará poñer en valor o patrimonio fluvial do termo municipal: non só en río Mero, senón tamén o Valiñas, Brexo, Gándara, San Benito, San Pedro e San Marcos. No documento buscarase garantir a integración dos elementos da estrutura forestal, preservar as áreas de valor ecolóxico, protexer os espazos naturais, garantir a conexión ecolóxica e favorecer o aproveitamento da natureza e das paisaxes. Entre as propostas, exponse, por exemplo, a creación de novos espazos públicos de encontro nos puntos de ensanche do paseo fluvial do río Mero (na Telleira, e na Barcala, por exemplo).

Previsión de vivendas

No tocante á vivenda, prevese a construción de 4.339 nos próximos 30 anos. É dicir, a previsión a 16 anos sería dunhas 2.000, por baixo do máximo permitido. Neste punto, o equipo redactor do PXOM indicou que se trata dunha cifra “axustada” tanto á dinámica de crecemento do municipio como á do resto de concellos que conforman a área metropolitana. O PXOM inclúe, ademais, 104,52 hectáreas de espazos libres e equipamentos.

Niveis estruturais
O PXOM potenciará a Vila de Cambre como un nodo urbano-residencial e de servizos que contará, ademais, cun centro de valor histórico (a contorna do castro de Cambre e da igrexa de Santa María). O seu desenvolvemento basearase no recoñecemento desta singularidade e, ademais, na posta en marcha dun conxunto de actuacións que resolvan a problemática de tráfico rodado. Doutra banda, o eixo A Barcala, O Temple e O Graxal exponse como un centro urbano e de actividade comercial e terciaria da área.

Os agregados urbanos de Pravio, Catro Camiños, Espírito Santo, Sigrás, N-550, Brexo, Lema e Meixigo concibiranse como nexo e soporte infraestrutural e de servizos.

Polígono industrial
Outra das premisas é ampliar o polígono do Espírito Santo. Contémplanse ata tres procesos de incremento da superficie do parque industrial e proponse, ademais, a mellora da súa accesibilidade e funcionalidade para garantir o seu crecemento. A previsión é consolidar unha gran área empresarial que comprenda, non só Cambre, senón tamén aos municipios próximos como Sada, Bergondo e Oleiros. Máis aló do Espírito Santo, o PXOM promove e garante a pervivencia dos centros de actividade do Temple, A Telva e Graduil.

Mobilidade e transporte
En canto á mobilidade e o transporte, o PXOM recolle numerosas melloras. Por unha banda, se aposta polo tren de proximidade como un medio alternativo ao coche para vertebrar e conectar a área metropolitana e mesmo para achegar o municipio á cidade de Ferrol e mesmo á Coruña. Polo outro, o documento reflicte novas infraestruturas viarias que buscarán tamén mellorar a conexión entre Cambre e o resto de municipios da comarca.

Tamén che pode interesar