Comisións informativas

De conformidade co disposto no artigo 6.3 do Regulamento de Participación Cidadá do Concello de Cambre, dáse publicidade aos rogos e preguntas presentados polos grupos municipais nas sesións ordinarias conxuntas das Comisións Informativas Permanentes do Concello de Cambre, por ser a parte que se corresponde co seguimento da xestión do alcalde, da Xunta de Goberno Local e dos concelleiros e concelleiras que ostentan delegacións.

Rogos e preguntas das Comisións Informativas lexislatura 2019-2023