Inundacións

PREVENCIÓN:
Tome medidas de protección persoal (luvas, botas, chubasqueiro)
Protexa portas e xanelas con sacos de terra.
Mantéñase a escóitaa das emisoras locais de radio e televisión.
Evite viaxar en coche. Non cruce ríos ou canles.
Corte a luz, gas e auga.
Preste atención aos corrementos de terra, fochas, sumidoiros, e en xeral, a todos os obxectos caídos.

ACTUACIÓN:
Colaborar cos equipos de salvamento e emerxencias.
Manter a calma.
Prepárese para abandonar a súa vivenda e acudir ao lugar indicado se así o ordenan as autoridades competentes.
Se está na rúa ou na montaña, localice os puntos máis altos e vaia cara a eles. Afástese das bases dos outeiros para non verse atrapado pola auga que cae polas ladeiras, xa que adoitan arrastrar barro e pedras.