Temporais

PREVENCIÓN:
Queda en casa e non saias de viaxe salvo obrigación.
Escucha a previsión meteorolóxica
Protexe as cousas que poidan quedar a mercé do vento
Moita precaución se vives ou paseas preto da costa

ACTUACIÓN:
Na montaña, busca refuxio nun lugar seguro.
En caso de tormenta segue as indicacións das autoridades.
En caso de vento forte, non te protexas en marquesiñas e afástache de estadas, guindastres, casas en ruína, paneis publicitarios ou árbores.
En caso de tormenta eléctrica, afástache de zonas elevadas, árbores solitarias e estruturas metálicas.
En casa pecha portas e xanelas, especialmente as exteriores.