Mural Fest

O Cromático Mural-Fest é unha actividade cultural creada e promovida polo Concello de Cambre a través do Departamento de Xuventude. Os seus obxectivos fundamentais inclúen a educación, a creatividade, a estética e a creación dun itinerario cultural para a creación artística.

Educar aos mozos a través do lecer e intentar así promover vocacións artísticas: trátase de que os xóvenes grafiteiros vexan que a efémera actividade creativa do graffiti tamén é unha actividade artística de primeira orde. Deste xeito, foi posible mellorar e revitalizar varias áreas urbanas moi degradadas.

Na actualidade, o visitante pode contemplar unha auténtica pinacoteca ao aire libre, onde se combinan diversos estilos artísticos (realismo, abstracción …), con temáticas que reflicten as preocupacións xerais do noso tempo.