Transferencia postos nas Feiras de Cambre e O Temple

As persoas autorizadas polo Concello para exercer a venda ambulante nas feiras de Cambre e o Temple poderán transferir a autorización do posto a outro vendedor ambulante presentando o impreso Transferencia de autorización Anexo III, asinado polo titular e polo novo titular.