Solicitude baixa feiras de Cambre e O Temple

As persoas autorizadas polo Concello para exercer a venda ambulante nas feiras de Cambre e o Temple poderán solicitar a súa baixa nas ditas feiras como vendedores ambulantes presentando unha solicitude, na que consten os datos do titular e número do posto ocupado na feira correspondente.