Xestión de residuos

RECOLLIDA DE AVEÑOS E VOLUMINOSOS NO CONCELLO DE CAMBRE

Número de contacto do Consorcio dás Mariñas para dar aviso: 981 795 524

Esta recollida componse dos seguintes elementos:

Residuos de madeira (mobles, caixas, táboas, etc.).
Metais (de ferro e non de ferro) e residuos eléctricos e electrónicos (REE) da liña branca (lavadoras, frigoríficos, etc.).
Residuos eléctricos e electrónicos (REE) da liña marrón (televisores, audio, vídeo, Hl- FI, etc.,) e da liña gris (computadores, impresoras, teclados, periféricos diversos, etc.).
Outros (colchóns, somieres, etc.).

RECOLLIDA DE ACEITES USADOS PARA A HOSTALERÍA: 981 612 826

COMO REALIZAR UNHA CORRECTA SEPARACIÓN DOS RESIDUOS (SISTEMA DE NOSTIÁN):