Presentación de solicitudes venda ambulante ocasional

O prazo de presentación de solicitudes para autorización de postos de venda ambulante de carácter ocasional;  en mercados ocasionais, festas e acontecementos populares, romarías, vehículos tenda ou carriños/instalacións itinerantes deberá realizarse cunha antelación mínima de 6 días hábiles ao exercicio da actividade.

Artigos 21.2, 23.2 e 25.2 da ordenanza reguladora de venda ambulante do Concello de Cambre.