Venda Ambulante ocasional

Venda ambulante ocasional; en mercados ocasionais, venda ambulante con motivo de festas, romarías e acontecementos populares, en postos desmontables instalados en vía pública, venda ambulante en camións tenda e en carriños ou instalacións itinerantes.